Önt szakértők vagy egy szekér tök veszi körül? Mert nem mindegy...

Szombat este mindenkit meglepett, hogy Orbán Viktor hirtelen szólni kívánt a néphez. De amit mondott és bejelentett, azzal egyértelművé tette, hogy a teátrális és kenetteljes előadás ellenére szó sincs arról, hogy visszatérünk végre a normális életbe.
Pedig a történések és minden tény, esemény, valós adat és információ ezt indokolná, a médiában folyó újabb hisztériakeltés és manipuláció ellenére. De a megnyugtatás és a pozitív előremutatás helyett inkább csak öntömjénezést és mellébeszélést hallhattunk, valamint legnagyobb megdöbbenésre, egy kormányfőhöz nem méltó módon a megosztás és a megfélemlítés szólalt meg belőle!

Elmondta, hogy olyan haditervet raknak össze, ami megvédi az emberi életet, és közben működőképes állapotban tartja Magyarországot.
Ehhez képest azt látjuk és olvassuk, hogy még mindig nem működik normálisan az orvosi ellátás, elérhetetlenek a rendelők, ahová egy beteg, csak azért mert úgy gondolja, hogy beteg, el sem mehet, csak ha előtte időpontot kér, és úgy ítélik meg, hogy fogadják is őt. Lassanként a távgyógyításra térnek át, amivel azért elég nehéz lesz megvédeni az emberi életet.
De az egészségügyi intézményekbe való bejutás is döbbenetes, a beteg emberek hosszú sorokban való várakoztatása a szabad ég alatt, tűző napsütésben vagy szakadó esőben, amit sok mindennek lehet nevezni, de normálisnak semmiképpen!

A miniszterelnöktől megtudhattuk még, hogy - állítása szerint - ő is a mi elveinket vallja, minden a maga rendjében működjön és Normális Élet lehessen Magyarországon. Viszont szerinte ehhez azokat a szabályokat kellene betartani, amik nem csak rendkívül ellentmondásosak, de szinte teljesen értelmetlenek. Azt sajnos nem magyarázta meg, hogy a nem normális szabályok hogyan vezethetnének el egy Normális Magyarország megteremtéséhez?
Ebből a ránk kényszerített gazdasági csődhelyzetből és az emiatt várható összeomlásból elég meglepő és naiv dolog azt feltételezni, hogy az értelmetlen járványügyi intézkedések fognak bennünket kihúzni. Mert Orbán Viktor szerint az ország működőképességéhez az kell, hogy „viseljük a maszkot és tartsuk a távolságot”!

Valószínűnek tartom, hogy ilyen „fantasztikus” tanácsot csak a járványügyi szakembereihez hasonló „színvonalú” gazdasági szakértők adhattak. Mert olyat a világon még senki nem látott, hogy a szájmaszk hordás és a távolságtartás fellendített volna egy leépülő gazdaságot!
Legfeljebb valakiknek a gazdagságát, akik a szájmaszkok és más, a járványhoz köthető eszközök eladásban érdekeltek.

A Normális Életen kívül volt még egy érdekes elszólása a kormányfőnek, amikor előadta: „ha valaki a boltban nem viseli a maszkot, akkor ő is kap egy büntetést, és a boltos is kap egy „tüntetést” - ahogy Miniszterelnök úr száján kicsúszott.
Megnyugtatom, egyelőre ilyen tüntetésről még nincs szó, mi megelégedtünk egyelőre a Normális Életért való országos demonstrációnkkal. De ha ezt a hatályos törvényeinkkel és a nemzetközi egyezményekkel szembemenő ötletet tényleg komolyan gondolják, akkor várhatóan az utcára fogjuk hívni a boltosokat, az üzleteket, a vendéglátósokat, és az ott dolgozókat is, és mindazokat, akik elszenvedői és kárvallottjai lettek ennek a járvány-cirkusznak, de azokat is, akinek elege van már a megfélemlítésből, és a száz csatornából ránk zúduló hazugságokból, meg a valóság, a tények és a hiteles szakértők elhallgatásából.

Egyébként pedig elárulhatná a Miniszterelnök úr, miként lehet az, hogy jogvégzett emberként a nagy nyilvánosság előtt ilyeneket mond? Ha valakinek, akkor neki nagyon is tisztában kellene lenni azzal, hogy eddig is csak a hazug média félrevezetésével hitették el az emberekkel, hogy megbüntetik a vásárlókat és az üzleteket is, ha valaki maszk nélkül megy be.
Hogyan és mi alapján tehetne bármit is egy boltban dolgozó eladó, vagy akár még egy biztonsági őr is, ha valaki szájmaszk nélkül vásárol? Ilyen esetben legfeljebb egy hatósági személy, egy rendőr intézkedhet, különben bűncselekményt követ el az ilyenkor önhatalmúlag beavatkozó ember. Ugyanis sem joga, sem pedig felhatalmazása nincs arra, hogy bármilyen eszközzel a vásárlót korlátozza vagy megakadályozza, mert ezzel legalább 2 bűncselekményt követne el!

De még egy vásárlóval szembeni rendőri intézkedés is törvénytelen lenne, hiszen azzal állampolgári alapjogokat is sértene! Vagy rosszul tudom, netán Magyarország nem egy jogállam, és nem számít se jog, se más, ami bennünket polgárokat megvéd egy lassanként „vírus-diktatúraként” működő rendszerben?
Mert ugorjunk csak vissza, a kormányfő mivel is kezdte: „haditervet raktunk össze, ami megvédi az emberi életet, és közben működőképes állapotban tarja Magyarországot”. Ugye tényleg ezt akarja, és ezt a kijelentését most nem úgy kell gondolni és értelmezni, ahogy ezt már korábban is mondta.

Hamarosan ki fog derülni a szavahihetősége, ugyanis A HATÁLYOS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEK ALAPJÁN MÉG EGY RENDŐR SEM TEHETI MEG, HOGY MEGFOSSZON BÁRKIT AZ ALAPVETŐ EMBERI JOGAITÓL! Ugyanis a Magyarország által is hivatalosan elfogadott ENSZ 1948-as EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA kimondja: „Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz”.
De hazánk részese az Emberi Jogok Európai Egyezményének is, amit Rómában, 1950-ben írtak alá, ami „Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről” szól.

Ha valami megmagyarázhatatlan okból ezekre már nem emlékezne, akkor itt van az Alaptörvény II. cikke is, amiben szintén rögzítve van, hogy „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz”.
A IV. cikk 1. bekezdésében az van rögzítve, hogy „Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz”.
A 2. bekezdésében pedig az, hogy „Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani”.
De ne feledkezzünk meg a XX. cikk 1. bekezdésében leírtakról sem, miszerint: „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez”.
És ugyanitt a 2. bekezdésében biztosítják az 1. bekezdés szerinti jogok érvényesülését, amit többek között „az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával” segítenek elő.

Senki sem tiporhatja sárba, főleg nem mondva csinált okokra hivatkozva ezeket az egyezményeket és a törvényeket! Vagy Orbán Viktor Miniszterelnök úr igen?
Egy jogot végzett ember ezeket nem tudja? Aki 30 évvel korábban éppen az emberi jogok miatt szállt síkra, és lépett politikai pályára? Aki az Alaptörvényt nagyon jól ismeri, és meg is szavazta! Mindezeknek most hátat fordítva szembe megy önmagával és az országgal, mert egy „magasabb” helyről jövő parancsot kell végrehajtania? Vagy csak a járványhelyzet gazdasági nyerteseinek a szekerét tolja?

Bármi legyen is az oka, mi a szaván fogjuk, és nem hagyjuk veszni a „haditervet”, ami megvédi az emberi életet, és nem csak működőképes állapotban fogjuk tartani, hanem engedjük fejlődni és gazdagodni az embereket és Magyarországot, nem pedig néhány kiváltságost!
Ezért arra kérjük Önt, de különösen a tanácsadóit, hogy fejezzék be a rémisztgetést és a törvénytelen módszerek alkalmazását, mert sem a vásárlókat nem kényszeríthetik a szájmaszk hordásra, de a kereskedőket és boltosokat sem kötelezhetik a hatályos törvények alapján az egyébként egészségtelen, és ebben az esetben teljesen értelmetlen maszkhordási kötelezettség betartatására! Aki ilyet tesz, erre kényszerít, vagy emiatt büntetést helyez kilátásba, az ellen eljárás indítását fogjuk kérni, és követeljük a példás megbüntetését is mások egészségének, testi épségének veszélyeztetése, és szabadságának korlátozása, valamint a diszkriminálása miatt!

Mert az egészségünket nem adjuk, és nem fogjuk hagyni azt sem, hogy a politika játékszere legyen! Számos orvos és tudós leírta már, nagyon sok szakértő alátámasztotta, és rengeteg tudományos kutatás és kísérlet egyértelműen bebizonyította azt, hogy a szájmaszkok tartós viselése nem csak egészségügyi kockázatot jelent, hanem élettani károsodásokat is okozhat, amit végre tudomásul kellene venni!
Ahogy a nevetséges gumikesztyű hordás és a távolságtartás is csak egy ostoba és megalázó, az emberek, különösen a gyermekeink elhidegülését elősegítő felesleges szabály. Ezekkel az intézkedésekkel összességében csak a társdalom szándékos megosztását és az értelmetlen ellenségeskedést idézik elő, aminek beláthatatlan következményei lehetnek!

Nem fogjuk hagyni az iskolák mellett a gyermekeinket is tönkretenni és megalázni sem! Nem fogják őket engedelmes robotokká, és félelemben tartott, pszichésen megtört kiszolgáltatottakká tenni. Nem engedjük őket ismeretlen eredetű vegyi anyagokkal mérgezni, és szájmaszkok hordására kötelezni, de egymástól elkülöníteni és távolságot tartva a közösségtől elhidegülni sem!
Nem tűrjük, hogy az egészségtudatos embereket, a légúti, asztmatikus, és a pánik betegeket, vagy akárki mást az üzletekből és a tömegközlekedésből kizárjanak, diszkrimináljanak értelmetlen okok és tudománytalan hivatkozások miatt, ostoba politikusok szájmaszk viselési ötlete alapján. Mindezeket nem csak lelkiismereti alapon, és az egészségünk megvédése és megőrzése érdekében, tudományos okok miatt, hanem a hatályos törvények és a mindenkire érvényes nemzetközi egyezmények adta jogaink alapján követeljük és tesszük meg, AMIHEZ ITT LEHET CSATLAKOZNI!

Ugyanis ezek kimondják, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, ezért mindenkinek joga van az élethez, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz, valamint ezen alapvető emberi jogok és szabadsága megvédéséhez! Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, az egészségügyi ellátáshoz, a sportoláshoz és a rendszeres testedzéshez.
Senkit sem lehet a szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és eljárás alapján megfosztani. Jelenleg pedig nincs, és a nemzetközi egyezmények alapján nem is létezhet olyan torvény, amivel ezt ki lehetne kényszeríteni!
Mindezek következtében törvénytelenségre kényszeríteni sem lehet senkit, ahogy különösen visszatetsző az, ha egy miniszterelnök törvénytelen eszközök és módszerek alkalmazásával fenyegeti meg azokat, akiket szolgálnia kell(lene)!

De nem fogjuk hagyni a gazdaság még éppen működő részét, a kereskedelmi és egyéb üzletek ellehetetlenítést sem a maszkhordásra kényszerítéssel, amit minden jogi alapot nélkülöző törvénytelen szankcionálással akarnak kikényszeríteni, melynek ebből következően nincs és nem is lehet más célja, mint a megfélemlítés és a büntetésekkel való fenyegetés. Ez nem csak elítélendő és rendkívül felháborító, de teljesen jogellenes, aminek a bejelentése egy jogállamban példátlan és nagyon méltatlan egy kormányfőtől!
Hiszen alapvető dolog, hogy egy törvénytelen eljárás során tett vagy alkalmazott minden egyes intézkedés önmagában is törvénysértő, amit egy jogállamban nem köteles eltűrni senki!

Ezért is szeretnék már régóta egy fontos kérdést feltenni Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy az általa sokszor hivatkozott fontos tanácsadói valóban hozzáértő szakértők, vagy csak egy szekér tök veszi őt körül? Mert egyáltalán nem mindegy!
Egy felelős kormányfőnek a társadalom ilyen becsapott, tanácstalan és megfélemlített állapotában nem háborúról és csatáról kellene beszélni, hanem a valós tudományos tényeket és statisztikai adatokat figyelembevéve a vírus-hisztériát azonnal befejezni, nem pedig második és sokadik hullámokkal ijesztgetni, végül pedig mindezeknek a felelőseit kellene példásan megbüntetni!

Mert az is sokatmondó volt, hogy elmondása szerint „vannak olyan települések, ahol soha nem is volt, meg nem is lesz koronavírus”.
Nos, bárki is mondta ezt önnek, a bölcsek köve biztos a zsebében volt, és ha ilyen előrelátó jóstehetség, akkor észre kellene venni már azt is, hogy a jelen járványügyi intézkedések csak arra jók, hogy az országot romba döntsék, az embereket tönkretegyék és megbetegítsék, és szinte észrevétlenül bevezessék A TOTÁLIS MEGFIGYELÉST!

Ahelyett, hogy a megosztást és a megfélemlítést erősítette a nézőkben, jobb lett volna a valóságról beszélni, és inkább megnyugtatni a hatásvadász média által a „járvány-helyzet” felmelegítése miatt újra terrorizált lakosságot, nem pedig rátenni egy lapáttal erre. Inkább arról beszélt volna, hogy valójában nincs semmi baj, hiszen sem a megbetegedések, de különösen a halálozási adatok miatt egyáltalán nem indokolt már semmilyen készültséget vagy korlátozást fenntartani.
De nem, ehelyett inkább egymásnak ugrasztja a népet…

Azt állítja, hogy „nem szeretne rossz hír postása lenni, de készüljünk fel arra, hogy lesz ez a szám még magasabb is”. Mi ez, ha nem nyílt megfélemlítés, és előrevetítése valami olyan, nyilván rossz dolognak, amiről most még nem akar beszélni? Mi a tényleges forgatókönyv, ez az „intelligens”, jól programozott vírus mit fog még határidőre csinálni? A fertőzöttek számának ismételgetésével tartják megint rettegésben az országot, és közben senki se mondja meg, hogy a fertőzött nem egyenlő a beteggel!
Pedig az emberek, a vírus-realisták és a rettegők is már egy ideje normális életet szeretnének. Nem akarnak kijárási tilalmat, határzárakat, digitális oktatást, a munkahelyek elvesztését és az újabb megszorításokat sem, csak azt, hogy minden rendben, normálisan működjön újra, ahogy ezt megszokták.

A média segítségével már eddig is rengeteg álhírrel és félrevezető információval árasztották el a lakosságot, különösen az időseket, most pedig már a fiatalokat is célba vették. Ezzel a megnyugtatás helyett, a félelemben tartás mellett a feszültségek szítása, és a lakosság nyílt egymásnak ugrasztása volt a nem titkolt cél, amire sokszor felhívtuk már a figyelmet. Mert az emberek nem hülyék és átlátják már, hogy miért van ez a sok értelmetlen, egymásnak ellentmondó intézkedés és szabály...
Arra kérjük Önt, szálljon ki még időben a politika ebből az esztelen hisztériából, mert a vesztébe rohan! Az emberek nem olyan ostobák, hogy mindent elhiggyenek, csak azért mert a TV-ben és a rádióban bemondják, vagy az interneten leírják. Kezd már csordulásig telni a pohár, és aki ilyen helyzetben a társadalom egymásnak ugrasztásán töri a fejét, az nagyon rossz úton jár!

A végére pedig csak halkan megjegyezném, hol van ilyenkor az a „nagyszerű” ellenzék?! Akik éjt nappallá téve kontrollálják és kritizálják a Fidesz és a miniszterelnök ténykedését, emellett pedig mindent elkövetnek a „gonosz kormány” módszereivel és törvénytelenségeivel szemben, hogy az általuk „hőn szeretett” nép jobb sorsra jusson. Vagy inkább elszenderüljön, mint Csipkerózsika?
Tényleg nem szégyellik magukat amiatt, hogy habzó szájjal még a kormány teljesen értelmetlen és felesleges korlátozó intézkedéseit is túllihegve próbálnak népszerűséget és szavazókat gyűjteni, és ezzel az embereket még jobban megtévesztik!

Ráadásul a kormánypropaganda mellett még ők is médiáról médiára turnéznak, egyik szerkesztőségből a másik stúdióba rohanva, hogy propagálják a saját őrültségeiket és az egyre hibbantabb ötleteiket! Ahelyett, hogy rámutatnának végre, mekkora világszintű félrevezetés és média-hisztéria folyik az eltúlzott koronavírus járvány kapcsán! Amit a gazdasági összeomlás fedezésére és ürügyként való felhasználásra tartanak életben, a járványt semmiben alá nem támasztó tényszerű és hiteles statisztikák, és a független orvosok és tudósok tanulmányai és nyilatkozatai ellenére.

Persze nem zavar az ellenzék soraiban senkit, hogy ez a mesterséges helyzet hány emberéletet fog még követelni az ellátatlanság miatt? Vagy jók lesznek majd azok a történetek és adatok kampány célokra? Mennyire undorító és álszent viselkedés ez! Itt tényleg ennyire korlátolt mindenki, vagy szándékosan ember és életellenesek?

És még egy utolsó gondolat, ami már régóta bosszant: hol vannak ilyenkor a híres jogvédőink? Hallott valaki róluk? Vagy ők csak akkor bújnak elő, ha megrendelésre fizetett politikai agitátorként erre parancsot kapnak? És a mindent is tudó ellenzéki „médiák”, akik az igazság bajnokaiként tetszelegve minden zűrös ügyre azonnal rácuppannak. Ők is most hol vannak? Vagy csak az zavarja őket, ami az érdekeik ellen van?
Akik annyi ostobaságot és hazugságot írtak már rólam (bár közülük még interjú kapcsán soha, senkivel nem találkoztam), ők hol lapítanak ilyenkor, pedig itt egy szaftos téma, de még sincsenek sehol a nagy leleplezések, pedig választék azért lenne bőven...

Most hol van az elszánt harciasság? Ha az emberekért és az igazságért kell kiállni, nem pedig a hulladék pártjaikat és politikusaikat futtatni és propagálni, akkor síri csendben vannak? Ezt a szánalmas, átlátszó és röhejes tevékenységet nevezik független újságírásnak és oknyomozásnak, vagy inkább csak azért vannak, hogy pénzt tarháljanak?
Süllyedjenek el mind a szégyentől, hogy ezekről a törvénysértő módszerekről és az alapvető jogaikról nekem kell tájékoztatni az embereket, hogy ne szolgáltassuk ki őket az esztelen vírushisztériának, és az abban érdekelteknek.
Vagy netán ezek a hírportálok is részesei ennek az aljas üzletnek?

Hirtelen ennyit akartam ezekről a dolgokról elmondani...
Aki egyetért tartson velem, vagy kövessen.

HA TETSZETT A CIKK, KÉRLEK OSZD MEG MÁSOKKAL IS!